Wydziałowa Inauguracja Roku Akademickiego 2022/2023

Dziekan Wydziału Ogrodniczego
Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
serdecznie zaprasza na

Wydziałową Inaugurację Roku Akademickiego 2022/2023

która odbędzie się 6 października 2022 roku o godz. 9:00
w Auli Kryształowej przy ul. Nowoursynowskiej 166

.

Program uroczystości:

– Hymn Państwowy
– Otwarcie uroczystości przez Dziekan Wydziału dr hab. Marzenę Wińską-Krysiak
– Wystąpienie przedstawiciela Władz Rektorskich
– Wystąpienia okolicznościowe
– Wręczenie nagród J.M. Rektora SGGW w Warszawie
– Wręczenie Dyplomów Uznania Dziekana WO
– Immatrykulacja nowo przyjętych studentów
– Wystąpienie przedstawiciela Samorządu Studentów WO
– Wykład inauguracyjny dr hab. Olgi Kosakowskiej pt. „Zmieniający się klimat a możliwości wprowadzenia do uprawy w Polsce nowych roślin aromatycznych”
– Gaudeamus

 

Godziny dziekańskie dla studentów I roku od 9.00 do 12.00.

Więcej informacji dla studentów I roku.

.

YouTube na żywo

.

POBIERZ ulotkę A4

.

.

.

.

Data wydarzenia: 2022-10-06 09:00
Miejsce wydarzenia: Aula Kryształowa ul. Nowoursynowska 166