Wydział Ogrodniczy

Odkryj tajemnice roślin

Na kie­runku Ogrod­nic­two dowiesz się jak pro­wa­dzić pro­duk­cję warzyw, ziół, roślin sadow­ni­czych i ozdob­nych tak, aby uzy­skać pro­dukty pożą­dane przez rynek. Teraz rów­nież Hor­ti­cul­ture – full time in English.

Na kie­runku Ogrod­nic­two miej­skie i arbo­ry­styka zdo­bę­dziesz spe­cja­li­styczną wie­dzę i umie­jęt­no­ści z zakresu zago­spo­da­ro­wa­nia tere­nów zie­leni, kształ­to­wa­nia kra­jo­brazu, ogrod­nic­twa zrów­no­wa­żo­nego i ochrony przy­rody.

.

Najlepsze ogrodnictwo jest tu!

Ogrod­nic­two w SGGW naj­lep­sze w ran­kingu kie­run­ków stu­diów Perspektywy 2022

Magistra zrób tu!

Aktualności

grudzień

styczeń

luty

marzec

kwiecień

 • PN
 • WT
 • ŚR
 • CZW
 • PT
 • SB
 • ND
 • 28
 • 29
 • 30
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 1
 • PN
 • WT
 • ŚR
 • CZW
 • PT
 • SB
 • ND
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • PN
 • WT
 • ŚR
 • CZW
 • PT
 • SB
 • ND
 • 30
 • 31
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • PN
 • WT
 • ŚR
 • CZW
 • PT
 • SB
 • ND
 • 27
 • 28
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 1
 • 2
 • PN
 • WT
 • ŚR
 • CZW
 • PT
 • SB
 • ND
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30

1 02.2023

Praca: Główny Ogrodnik w Podlaskim Ogrodzie Botanicznym

Koryciny 73, pow. siemiatycki, podlaskie

Webinobranie

Webinaria dla klas maturalnych - nasz Wydział: 9 marca!

II konkurs PSDZ na najlepszą pracę dyplomową z zakresu dachów zielonych i żyjących ścian

zgłoszenia do 15 lutego 2023

Wykład profesora Gyana Singh Shekhawata

1 II 2023 (środa) 10.00 budynek 37, sala 1/30

Magistra zrób tu!

Dlaczego? Bo

Najlepsze ogrodnictwo jest tu!

Rekrutacja na II stopień studiów w SGGW w Warszawie trwa do 31 01 2023.

.

Zapisz się już teraz:

.

Jak się zapisać?

.

Dowiedz się więcej o studiach:

.

Zobacz co możesz zyskać:

Magistra zrób tu!

Webinobranie

Cykl webinariów dla klas maturalnych

Od 12 stycznia do 20 kwietnia 2023 r

.

Nasz Wydział: 9 marca!

.

więcej na ten temat

Webinaria 2023

Dyżury Pani Prodziekan teraz również online na MS Teams:

Prodziekan ds. dydaktyki

dr hab. Ewa Zaraś-Januszkiewicz

.
środa 10:00-14:00, MS Teams
środa 12:00-14:00, stacjonarnie – budynek 37, pok. 0/73

dr hab. Ewa Zaraś-Januszkiewicz

Studia na Wydziale Ogrodniczym

Kształcimy od 100 lat!
100 lat Ogrodnictwa w SGGW

Ludzie SGGW

Marzena Wińska-Krysiak

Marzena Wińska-Krysiak

dr hab.

Dziekan Wydziału Ogrodniczego

dr hab. Ewa Zaraś-Januszkiewicz

Ewa Zaraś-Januszkiewicz

dr hab.

Prodziekan ds. dydaktyki

Dariusz Wrona

Dariusz Wrona

dr hab. prof. SGGW

Dyrektor Instytutu Nauk Ogrodniczych

Galeria

Mapa

Magistra zrób tu!