Koło Naukowe

Historia

Czechy i Austria 2018

Czechy i Austria 2018

Dni SGGW 2022

Dni SGGW 2022

Obecne czasy

100 lecie Koła Naukowego Ogrodników

100 lecie Koła Naukowego Ogrodników. Od lewej; inż. Adam Nawrocki, dr Janusz Gołos (prezes 1968-1969), mgr Romuald Dziuban (prezes 1969-1971), mgr Grzegorz Pijanowski (prezes 2013-2017), mgr Krystian Działkowski (prezes 2017-2018), dr Ewelina Pióro-Jabrucka (opiekun 2009-2015), dr Sebastian Przybyłko (opiekun od 2018)

100 lecie Koła Naukowego Ogrodników

Dziuban i Gołos – od lewej Dziuban, Gołos – przeglądają księgę pamiątkową KNO.

wspólne wycinanie dyni 28 października 2021

Wspólne wycinanie dyni 28 października 2021

Aktualności