Informacje dla I roku studiów stacjonarnych

.

Podpisywanie umów

W czwartek 29 września w godz. 8.30-12.00 w Dziekanacie (bud. 35, pok. 2) zostanie zorganizowane podpisywanie dokumentów i odbiór legitymacji studenckich (legitymacje dla osób, które dokonały wpłaty przed 22 września b.r.).

.

Rozpoczęcie zajęć

Zajęcia dydaktyczne na studiach stacjonarnych rozpoczynają się w dniu 3 października b.r.  organizacja roku akademickiego

plany zajęć

.

Rozpoczęcie zajęć fakultatywnych (modułowych)

Dla I roku kierunku ogrodnictwo oraz kierunku ogrodnictwo miejskie i arborystyka przedmioty modułowe (fakultatywne) ruszają od drugiego tygodnia zajęć (od 10 października).

.

Wydziałowa Inauguracja Roku Akademickiego

Odbędzie się 6 października o godzinie 9:00 w Auli Kryształowej. OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA dla studiujących na I roku studiów stacjonarnych na Wydziale Ogrodniczym, m. in. z uwagi na złożenie ślubowania.

.

Godziny dziekańskie dla I roku

W związku z Inauguracją Wydziałową w dniu 6 października b.r. zostały wyznaczone godziny dziekańskie od godz. 9.00 do godz. 12.00 dla I roku studiów stacjonarnych wszystkich kierunków.

.

Spotkanie z Panią Prodziekan

Obowiązkowe spotkanie organizacyjne z Panią Prodziekan i opiekunami roku dla I roku kierunku ogrodnictwo oraz kierunku ogrodnictwo miejskie i arborystyka odbędzie się zaraz po Inauguracji Wydziałowej w Auli Kryształowej (6 października).

Osoby, które nie podpisały umów jak najszybciej muszą tego dokonać. Osoby, które nie podpiszą umów do 10 października zostaną skreślone z listy studentów. W przypadku choroby, covid proszę o bezzwłoczne poinformowanie o tym dziekanatu. Zgodnie z Regulaminem Studiów obecność na zajęciach jest obowiązkowa.

.

Wirtualny Dziekanat (eHMS)

Osobom przyjętym na studia w roku akademickim 2022/2023 został nadany numer albumu studenta, dostępny po zalogowaniu się do IRK. Za pomocą numeru albumu aktywujemy konto w Wirtualnym Dziekanacie. Wskazany jest tam nowy indywidualny (dla każdego studenta inny) numer rachunku bankowego do rozliczeń z SGGW związany z rozpoczynanym tokiem studiów. Wszelkie opłaty związane ze studiami wnoszone są na to konto. W Wirtualnym Dziekanacie jest informacja o przydziale do grupy studenckiej: gl (grupa laboratoryjna) i gc (grupa ćwiczeniowa). Po zapoznaniu się z numerem grupy ćwiczeniowej, sprawdzamy informacje o planie zajęć, które są dostępne na stronie wydziałowej, w zakładce właściwej dla danego kierunku studiów Ogrodnictwo oraz Ogrodnictwo miejskie i arborystyka lub na ogólnej stronie z planami.

.

Elektroniczna legitymacja studencka

Na rachunek podany w Wirtualnym Dziekanacie, w sekcji dotyczącej opłat, należy wnieść opłatę za legitymację w podanej tam wysokości. Opóźnienie w uregulowaniu opłaty spowoduje brak możliwości wydania legitymacji na początku roku akademickiego.

.

Studenckie Konto Pocztowe

Za pomocą Studenckiego Konta Pocztowego można logować się do różnych uczelnianych serwisów, korzystać z usługi Office 365 i uczelnianego WIFI. Identyfikatorem konta jest numer albumu (6 cyfr) poprzedzony literą „s” i identyfikator domenowy: sXXXXXX@sggw.edu.pl. Sposób aktywacji studenckiego konta pocztowego opisany jest na stronie wsparcia IT.

.

Szkolenie BHP i szkolenie biblioteczne

Różne dla różnych kierunków studiów, realizowane są w formie e-learningu, na przeznaczonej do tego platformie.

Uwaga – szkolenie BHP trwa ok. 4 godzin, należy być na to przygotowanym i zarezerwować dogodny sobie czas. Szkolenie należy zrealizować od 3 października do 15 października. Do zapisania się na szkolenie wymagane jest studenckie konto pocztowe. W razie problemów proszę o jak najszybsze skontaktowanie się z Panem dr Zbigniewem Rusinowskim.

Proszę nie zostawiać tej sprawy na później!

.

Orzeczenie lekarza medycyny pracy

Należy dostarczyć do Dziekanatu. Osoby nie posiadające takiego zaświadczenia proszone są o jak najszybsze umówienie się do lekarza. Skierowanie na badania medycyny pracy dostępne jest do w IRK. Placówki, w których można wykonać bezpłatne badania wymienione są na stronach Wojewódzkich Ośrodków Medycyny Pracy. Nie wymagamy wykonania badań lekarskich w wyznaczonych przez SGGW lecznicach.

.

Stypendia

Osoby zainteresowane otrzymaniem stypendiów powinny zapoznać się z Regulaminem Świadczeń na rok 2022/2023 i – szczególnie w przypadku stypendium socjalnego – zainteresować się załącznikiem nr 2 oraz rozpocząć działania zmierzające do zgromadzenia wymaganych dokumentów, które pozwolą na ustalenie składu rodziny i udokumentowanie dochodu studenta oraz członków jego rodziny i są niezbędne do dołączenia do wniosku o przyznanie stypendium. Wnioski o przyznanie stypendiów składane są na początku roku akademickiego (terminarz zostanie podany w Dziekanacie).

Budynek 35, Wydział Ogrodniczy

Marta Stankiewicz-Kosyl

dr inż.

opiekun I roku kierunek Ogrodnictwo

Arkadiusz Przybysz

dr hab

opiekun I roku kierunek Ogrodnictwo Miejskie i Arborystyka

Data wydarzenia: 2022-09-29 08:30
Miejsce wydarzenia: Budynek 35, Budynek 37, Aula Kryształowa