Agrobiznes i zarządzanie proklimatyczne

Agrobiznes i zarzadzanie proklimatyczne

Opis studiów

Ukoń­cze­nie studiów

Warunki rekrutacji

Czas trwania studiów: 2 semestry

Zasady naboru: według kolejności zgłoszeń

Liczba miejsc: 32

Termin zgłoszeń: d0 01.10.2023

Opłata: 4 600 zł łącz­nie za oba seme­stry, płatne w dwóch ratach po 2 300 zł na dwa tygo­dnie przed roz­po­czę­ciem każ­dego seme­stru.

Kierownik studiów: dr inż. Dagmara Stangierska

Przebieg rekrutacji

Osoby zainteresowane studiami powinny:

 1. Zarejestrować się w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów (IRK) na studia w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 2. Wymagane  dokumenty:
 • podanie o przyjęcie na studia,
 • ankieta osobowa,
 • odpis lub poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów uprawniających do podjęcia kształcenia na studiach podyplomowych. W przypadku ukończenia uczelni wyższej za granicą kandydat składa oryginał dyplomu oraz jego tłumaczenie na język polski potwierdzony przez upoważnione instytucje, a także dokument potwierdzający nostryfikację dyplomu lub zaświadczenie o zwolnieniu z postępowania nostryfikacyjnego.
 • dowód wpłaty za studia, co najmniej za pierwszy semestr w przypadku płatności w 2 ratach lub wpłaty całości w przypadku opłaty jednorazowej.

Agrobiznes i zarzadzanie proklimatyczne

Do pobrania

Kadra

Dagmara Stangierska

Dagmara Stangierska

dr inż.

Kierownik Studiów

Beata Fornal-Pieniak

Beata Fornal-Pieniak

dr hab. prof. SGGW

Ksenia Juszczak-Szelągowska

Ksenia Juszczak-Szelągowska

dr

Zbigniew Karaczun

Zbigniew Karaczun

dr hab. prof SGGW

Dawid Olewnicki

Dawid Olewnicki

dr hab.

Robert Popek

Robert Popek

dr

Arkadiusz Przybysz

Arkadiusz Przybysz

dr hab.

Marzena Wińska-Krysiak

Marzena Wińska-Krysiak

dr hab.

Terminarz zjazdów

kwiecień

 • PN
 • WT
 • ŚR
 • CZW
 • PT
 • SB
 • ND
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Galeria