Kontakt

Adres Dziekanatu

mgr Piotr Stachura, Kierownik Dziekanatu

Obsługa osób studiujących

Justyna Pokrzywińska, Obsługa osób studiujących
Budynek 35, Wydział Ogrodniczy

Jednostki organizacyjne Instytutu Nauk Ogrodniczych

Szklarniowy Ośrodek Doświadczalny i budynek 35

Szklarniowy Ośrodek Doświadczalny i budynek 35