Kontakt

Adres Dziekanatu

Obsługa studiujących

Budynek 35, Wydział Ogrodniczy

Jednostki organizacyjne Instytutu Nauk Ogrodniczych

Szklarniowy Ośrodek Doświadczalny i budynek 35

Szklarniowy Ośrodek Doświadczalny i budynek 35