Praca dyplomowa

Zarządzenia Rektora SGGW w Warszawie

Uchwała Rady Programowej Dyscypliny przy Wydziale Ogrodniczym

Wytyczne przygotowania prac

Przewodniki pisania prac

Regulamin antyplagiatowy prac dyplomowych studentów Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie