Praca dyplomowa

Przewodniki pisania prac

Prosty język, redakcja tekstu

Zarządzenia Rektora SGGW w Warszawie

Uchwała Rady Programowej Dyscypliny przy Wydziale Ogrodniczym

Wytyczne przygotowania prac

Regulamin antyplagiatowy prac dyplomowych studentów Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Składanie dokumentów