Praca:

Urząd Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy z siedzibą przy al. Komisji Edukacji Narodowej 61 w Warszawie, poszukuje kandydata do pracy na umowę na zastępstwo w Wydziale Ochrony Środowiska.

 

Ofertę kierujemy do osób, które ukończyły co najmniej pierwszy stopień studiów na kierunku Architektura krajobrazu lub Ogrodnictwo.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
– prowadzenie postępowań w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów;
– przyjmowanie zgłoszeń zamiaru usunięcia drzew;
– przygotowywanie opinii na potrzeby innych komórek organizacyjnych Urzędu w zakresie ochrony środowiska i ochrony przyrody;
– opiniowanie projektów gospodarki drzewostanem;
– praca w terenach zieleni.


Od kandydatów oczekujemy w szczególności:
– bardzo dobrej znajomości gatunków drzew i krzewów;
– znajomości ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, ustawy z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, rozporządzeń Ministra Środowiska: z 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin, z 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej grzybów i z 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt;
– gotowości do interwencyjnych kontroli w terenie;
– sumienności, dobrej komunikacji, współpracy.

 

Osoby zainteresowane, prosimy o przesyłanie CV oraz listu motywacyjnego wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych, na adres: amichalik@um.warszawa.pl oraz mstronczynska@um.warszawa.pl
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 22 443-75-19 lub 723-239-996

http://ursynow.pl/

biedronki
Data wydarzenia: 2021-07-12
Miejsce wydarzenia: Urząd Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy