Gardenia - Międzynarodowe Targi Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu

Temat przewodni: Ekologiczny ogród

17-19 XI 2022
Międzynarodowe Targi Poznańskie

.

Stanowisko Wydziału organizuje Prodziekan ds. Dydaktyki dr hab. inż. Ewa M. Zaraś-Januszkiewicz

.

W programie między innymi:

.

– XVI Forum Miejska Sztuka Ogrodowa: „Ekologia miasta” 17 11 2022 od 10:00
nasi absolwenci i wykładowcy:
mgr inż. arch. kraj. Agnieszka Barszczewska-Woszczyk
mgr inż. arch. kraj. Aleksander Lech
dr inż. Monika Joanna Latkowska

.
– Rodzime i obce gatunki drzew w mieście 18 11 2022 od 11:00
dr hab. inż. Ewa M. Zaraś-Januszkiewicz: Kto wygra w mieście? Obce, inwazyjne, niebezpieczne kontra rodzime – szansa czy zagrożenie, – zielone zawody

.

– Konkurs projektowy dla studentów
Studenci II roku Ogrodnictwa Miejskiego i Arborystyki

.

Pełen program

FB

 

Gardenia Międzynarodowe Targi Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu Temat przewodni: Ekologiczny ogród 17-19 XI 2022 Międzynarodowe Targi Poznańskie
Data wydarzenia: 2022-11-17
Miejsce wydarzenia: Międzynarodowe Targi Poznańskie