Rośliny i surowce roślinne dla zdrowia – jakość i wykorzystywanie

Charakterystyka

Studia podyplomowe Rośliny i surowce roślinne dla zdrowia XIII edycja

Program studiów

Warunki rekrutacji

Wymagania:
Ukończone studia wyższe dowolnego kierunku, dyplom licencjata, inżyniera lub magistra

Czas trwania:
2 semestry, 12 zjazdów w ciągu trwania studiów (soboty i niedziele)

Opłata:
5600 zł za dwa semestry, płatne łącznie lub w dwóch równych ratach przed rozpoczęciem semestrów

Zasady naboru:
Według kolejności zgłoszeń

liczba osób: 32

Termin zgłoszeń:
do 14 października 2023

Przebieg rekrutacji

Osoby zainteresowane studiami powinny:

 1. Zarejestrować się w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów (IRK) na studia w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 2. Dostarczyć następujące dokumenty:
  • podanie o przyjęcie na studia / ankieta osobowa z klauzulą RODO (dostępne tu jako doc albo jako pdf).
  • odpis lub poświadczoną przez uczelnię kopię dyplomu ukończenia studiów,
  • oświadczenie o zgodzie na formę elektroniczną dokumentów (dostępne tu jako doc albo jako pdf).

Podpisane dokumenty proszę zapisać do formatu pdf i wysłać na adres marek_gajewski@sggw.edu.pl

O przyjęciu na studia zawiadomimy  pocztą elektroniczną. Prosimy podać swój adres e-maili numer telefonu!

Po otrzymaniu informacji o przyjęciu dokumenty należy dostarczyć osobiście lub przesłać listem poleconym na adres:

Katedra Roślin Warzywnych i Leczniczych, SGGW w Warszawie
ul. Nowoursynowska 159
02-776 Warszawa

Studia podyplomowe Rośliny i surowce roślinne dla zdrowia XIII edycja

Do pobrania

Metriały z zajeć

Towaroznawstwo zielarskie z elementami biologii i uprawy roślin prozdrowotnych
Farmakognozja
Produkty roślinne w dietetyce
Leki roślinne - charakterystyka, obrót, aspekty prawne
Przechowywanie, konserwacja i pakowanie produktów i surowców roślinnych
Metody oceny jakości surowców zielarskich
Aromaterapia
Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem produktów roślinnych
Farmakologia
Anatomia i fizjologia człowieka
BHP i udzielanie pierwszej pomocy

Kadra

Janina Gajc-Wolska

Janina Gajc-Wolska

prof. dr hab.

Kierownik Studiów

Marek Gajewski

Marek Gajewski

prof. dr hab.

Ewa Osińska

Ewa Osińska

prof. dr hab.

Jarosław L. Przybył

Jarosław L. Przybył

dr

Terminarz zjazdów

kwiecień

 • PN
 • WT
 • ŚR
 • CZW
 • PT
 • SB
 • ND
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Galeria