Profesor Piotr Latocha prowadzi badania nad opracowaniem innowacyjnej technologii sortowania owoców MiniKiwi

Twórca  odmiany MiniKiwi ‘Bingo’ (Aktinidia arguta),  dr hab. Piotr Latocha, prof. SGGW, kierownik Katedry Ochrony Środowiska i Dendrologii Instytutu Nauk Ogrodniczych kieruje badaniami opracowania innowacyjnej technologii zbioru owoców i postępowania zbezpośrednio po zbiorze. 

 

 

Projekt “Opracowanie optymalnej technologii pozbiorczej dla owoców minikiwi oraz prototypu modułu nieinwazyjnie sortującego owoce pod względem stopnia ich dojrzałości”  współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania “Współpraca” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

MiniKiwi 'Bingo'