Zapisy na lektorat z języka obcego

Dla studentów rozpoczynających naukę języka obcego w semestrze latnim 2021/2022. Studenci, którzy kontynuują naukę języka obcego w SPNJO nie wypełniają formularza zgłoszeniowego!

 

1. Studia pierwszego stopnia stacjonarne/niestacjonarne

Zapisy od 11.02.2022 do 22.02.2022 do godziny 23:45, poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego (wymagany dostęp do OFFICE 365).

Studia stacjonarne

Studia niestacjonarne

Wypełniając formularz student deklaruje chęć nauki języka pierwszego i drugiego wyboru (innego niż pierwszy), spośród wskazanych. Język hiszpański tylko na studiach stacjonarnych.

  • – Przy wyborze języka angielskiego student jest zobowiązany do napisania testu kwalifikacyjnego, którego wynik decyduje o przyjęciu do grupy. Testy odbędą się w pierwszym dniu zajęć dla danego kierunku, w godzinach przeznaczonych na zajęcia z języka obcego w formie stacjonarnej. Nazwiska studentów, którzy nie zaliczą testu z języka angielskiego zostaną przekazane kierownikowi sekcji języka drugiego wyboru.
  • – Przy pierwszym wyborze innych języków niż angielski zgłoszenie studenta jest przekazywane do kierowników sekcji, odpowiedzialnych za tworzenie grup i kontakt ze studentami.

Pytania prosimy kierować na poniższe adresy:

Język angielski urszula_kosakowska@sggw.edu.pl

Język francuski ewa_sikorska@sggw.edu.pl

Język rosyjski grazyna_solecka_wojtys@sggw.edu.pl

Język niemiecki teresa_kaszuba_naglik@sggw.edu.pl

Język hiszpański teresa_kaszuba_naglik@sggw.edu.pl

 

2. Studia drugiego stopnia stacjonarne/niestacjonarne

Zapisy od 11.02.2022 do 22.02.2022 do godziny 23:45, poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego (wymagany dostęp do OFFICE 365).

Studia stacjonarne

Studia niestacjonarne

Język hiszpański tylko na studiach stacjonarnych.

Zgłoszenie studenta jest przekazywane do kierowników sekcji, odpowiedzialnych za tworzenie grup i kontakt ze studentami.

Pytania prosimy kierować na poniższe adresy:

Język angielski urszula_kosakowska@sggw.edu.pl

Język francuski ewa_sikorska@sggw.edu.pl

Język rosyjski grazyna_solecka_wojtys@sggw.edu.pl

Język niemiecki teresa_kaszuba_naglik@sggw.edu.pl

Język hiszpański teresa_kaszuba_naglik@sggw.edu.pl

 

3. Studenci powtarzający semestr/lub warunek

Zapisy od 28.02.2022 do 15.03.2022 do godziny 23:45, poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego (wymagany dostęp do OFFICE 365).

Formularz zgłoszeniowy

Zgłoszenie studenta w formie skierowania wysyłane jest studentowi na pocztę elektroniczną MS TEAMS (s……….@sggw.edu.pl) i kierownika sekcji (do wiadomości). W celu przypisania do grupy, student powinien niezwłocznie skontaktować się z kierownikiem sekcji językowej.

Pytania prosimy kierować do sekretariatu SPNJO telefonicznie 225935531 lub mailowo spnjo@sggw.edu.pl

 

4. Klauzula informacyjna

Administratorem danych jest Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego z siedzibą w Warszawie przy ulicy Nowoursynowskiej 166. Dane zawarte w formularzu zgłoszeniowym, będą przetwarzane w celu utworzenia i przypisania do grup językowych. Przysługują Panu/Pani do dostępu, usunięcia, zmiany danych. Do inspektora ochrony danych, należy kierować sprawy dotyczące przetwarzania danych przez Administratora danych na adres email iod@sggw.edu.pl. Pełna wersja klauzuli informacyjnej znajduje się tu.

W przypadku niedopełnienia obowiązku wypełnienia formularza zgłoszeniowego, SPNJO nie ponosi odpowiedzialności za brak przypisania studenta do grupy z wybranego języka.

dynie
Data wydarzenia: 2022-02-11
Miejsce wydarzenia: http://jezyki.sggw.pl/