Zapisy na lektorat z języka obcego

Dla osób studiujących rozpoczynających naukę języka obcego w semestrze zimowym 2022/2023. Osoby, które kontynuują naukę języka obcego w SPNJO nie wypełniają formularza zgłoszeniowego!

1 Studia pierwszego stopnia stacjonarne/niestacjonarne

Zapisy od 13.09.2022 do 30.09.2022 do godziny 10.00

Zapisy na język obcy będą odbywać się przez wypełnienie formularza zgłoszeniowego. Warunkiem wypełnienia formularza jest dostęp do usługi OFFICE 365.

Studia stacjonarne

Studia niestacjonarne

Wypełniając formularz zgłoszeniowy osoba studiująca deklaruje chęć nauki języka pierwszego wyboru i drugiego (innego niż pierwszy), spośród wskazanych w formularzu.

  • – Przy wyborze języka angielskiego osoba studiująca jest zobowiązana do napisania testu kwalifikacyjnego, którego wynik decyduje o przyjęciu do grupy. Testy odbędą się w formie stacjonarnej na pierwszych zajęciach z języka obcego według planu dla danego kierunku. Nazwiska studentów, którzy nie zakwalifikują się na język angielski, zostaną przekazane kierownikowi sekcji języka drugiego wyboru.
  • – Przy wyborze innego języka niż angielski zgłoszenie osoby studiującej jest przekazywane do kierowników sekcji, odpowiedzialnych za tworzenie grup i kontakt ze studiującymi.
  • Zgłoszenie się minimum 14 osób na dany język jest warunkiem utworzenia grupy.
  •  

Wszelkie pytania prosimy kierować na poniższe adresy:

Język angielski urszula_kosakowska@sggw.edu.pl

Język francuski ewa_sikorska@sggw.edu.pl

Język rosyjski grazyna_solecka_wojtys@sggw.edu.pl

Język niemiecki teresa_kaszuba_naglik@sggw.edu.pl

Język hiszpański teresa_kaszuba_naglik@sggw.edu.pl

Język hiszpański tylko dla studiujących stacjonarnie – kontynuacja nauki NIE TWORZYMY GRUP OD PODSTAW

2 Studia drugiego stopnia stacjonarne/niestacjonarne

Zapisy od 13.09.2022 do 30.09.2022 do godziny 10.00

Zapisy na język obcy będą odbywać się przez wypełnienie formularza zgłoszeniowego. Warunkiem wypełnienia formularza jest dostęp do usługi OFFICE 365.

Studia stacjonarne

Studia niestacjonarne

Zgłoszenie osoby studiującej jest przekazywane do kierowników sekcji, odpowiedzialnych za tworzenie grup i kontakt ze studiującymi.

Zgłoszenie się minimum 14 osób na dany język jest warunkiem utworzenia grupy.

Wszelkie pytania prosimy kierować na poniższe adresy:

Język angielski urszula_kosakowska@sggw.edu.pl

Język francuski ewa_sikorska@sggw.edu.pl

Język rosyjski grazyna_solecka_wojtys@sggw.edu.pl

Język niemiecki teresa_kaszuba_naglik@sggw.edu.pl

Język hiszpański teresa_kaszuba_naglik@sggw.edu.pl

Język hiszpański tylko dla osób studiujących stacjonarnie – kontynuacja nauki po zdanym egzaminie na studiach I stopnia NIE TWORZYMY GRUP OD PODSTAW

3 Osoby powtarzające semestr/lub warunek

Zapisy od 13.09.2022 do 15.10.2022r.

Zapisy na język obcy będą odbywać się przez wypełnienie formularza zgłoszeniowego. Warunkiem wypełnienia formularza jest dostęp do usługi OFFICE 365

Formularz zgłoszeniowy

Zgłoszenie osoby studiującej w formie skierowania wysyłane jest studentowi na pocztę elektroniczną (s……….@sggw.edu.pl) i kierownika sekcji (do wiadomości). W celu przypisania do grupy, osoba studiująca powinna niezwłocznie skontaktować się z kierownikiem sekcji językowej.

Wszelkie pytania prosimy kierować do sekretariatu SPNJO telefonicznie 225935531 lub mailowo spnjo@sggw.edu.pl

W przypadku niedopełnienia obowiązku wypełnienia formularza zgłoszeniowego, SPNJO nie ponosi odpowiedzialności za brak przypisania osoby studiującej do grupy z wybranego języka.

4 Klauzula informacyjna

Administratorem danych jest Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego z siedzibą w Warszawie przy ulicy Nowoursynowskiej 166. Dane zawarte w formularzu zgłoszeniowym, będą przetwarzane w celu utworzenia i przypisania do grup językowych. Przysługują Panu/Pani do dostępu, usunięcia, zmiany danych. Do inspektora ochrony danych, należy kierować sprawy dotyczące przetwarzania danych przez Administratora danych na adres email iod@sggw.edu.pl. Pełna wersja klauzuli informacyjnej znajduje się tu.

Miłorząb japoński (ginkgo biloba)
Data wydarzenia: 2022-09-13
Miejsce wydarzenia: http://jezyki.sggw.pl/