Inauguracja Roku Akademickiego 2021/2022 Wydziału Ogrodniczego SGGW

Dziekan Wydziału Ogrodniczego
Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

 

uprzejmie zaprasza na
INAUGURACJĘ ROKU AKADEMICKIEGO 2021/2022

 

która odbędzie się
15 października 2021 r. (piątek) o godz. 10:00
w Auli Kryształowej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie przy ul. Nowoursynowskiej 166

oraz: Transmisja on-line


Program uroczystości:
– Hymn Państwowy
– Otwarcie uroczystości przez Dziekana Wydziału
– Wystąpienie przedstawiciela Władz Rektorskich
– Wręczenie nagród JM Rektora SGGW
– Immatrykulacja nowo przyjętych studentów
– Wystąpienie przedstawiciela Samorządu Studenckiego
– Wykład inauguracyjny „Fitoremediacja terenów zurbanizowanych”, dr hab. Arkadiusz Przybysz
– Gaudeamus

Wydział Ogrodniczy - logo
Data wydarzenia: 2021-10-15 10:00
Miejsce wydarzenia: Aula Kryształowa SGGW, ul. Nowoursynowska 166 Transmisja on-line: https://youtu.be/rs-c3PE4wXA