Współpraca z GIORiN

Dzięki porozumieniu pomiedzy GIORiN a Wydziałem Ogrodniczym osoby studiujące u nas będą mogły odbywać praktyki w jednostkach PIORiN.

 

“Corocznie, zwłaszcza w okresie wakacyjnym, pracowników Głównego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa wspierają praktykanci. Studenci kierunków przyrodniczych, chemicznych i pokrewnych od lat chętnie nawiązują kontakt z GIORiN, aby właśnie w naszych działach merytorycznych lub oddziałach laboratoryjnych nabyć doświadczenie podczas praktyk.

Wieloletnia udana współpraca w zakresie organizacji praktyk studenckich trwa pomiędzy GIORiN a Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Zwłaszcza Wydział Ogrodniczy to prawdziwa kuźnia kadr dla Inspekcji. Główny Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa Andrzej Chodkowski podpisał kolejne porozumienie o kontynuacji tej współpracy z dr hab. Marzeną Wińską-Krysiak, Dziekanem Wydziału Ogrodniczego. Podczas spotkania poruszono również podnoszenie kwalifikacji i stałe poszerzanie wiedzy pracowników Inspekcji przy wsparciu specjalistów ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego.

Praktyki dają studentom możliwość poszerzenia wiedzy o zagadnienia praktyczne oraz zapoznania się z potencjalnym przyszłym pracodawcą, jego potrzebami i wymaganiami. Podejmowane w czasie studiów praktyki to jedno z pierwszych działań na rynku pracy, w jakich uczestniczą studenci w trakcie nauki. Równocześnie instytucja przyjmująca studentów na praktykę ma możliwość poznać potencjalnych przyszłych pracowników, wykorzystać ich pracowitość i wiedzę, a także wpływać na dalszy bieg ich studiów w celu dopasowania ich umiejętności do swoich potrzeb. Praktyczne działanie, przy wykorzystaniu wiedzy teoretycznej, daje studentowi poczucie bycia na właściwym miejscu. Może je zapewnić właśnie praca, w której może się on sprawdzić i skonfrontować swoją wiedzę z praktycznym jej wykorzystaniem.”

tekst i foto: piorin.pl

Budynek 35, Wydział Ogrodniczy
Data wydarzenia: 2022-07-22