Targi Pracy SGGW – edy­cja XII

8 marca 2023


Wystawcy z wielu branż przed­sta­wią setki ofert pracy i staży.
To ide­alna szansa na pozna­nie sytu­acji na rynku pracy i bez­po­średni kon­takt z przed­sta­wi­cie­lami wielu firm.


Wię­cej infor­ma­cji już wkrótce.

Targi Pracy SGGW - edycja XII
Data wydarzenia: 2023-03-08 10:00
Miejsce wydarzenia: Wię­cej infor­ma­cji już wkrótce.