Roz­kład zajęć – semestr letni 2023–24

Ter­miny zjaz­dów 2023/24 semestr zimowy

Ucz się do sesji w Biblio­tece Głów­nej SGGW

Egzaminy