Sprzedaż owoców

Po owoce z Pola Doświadczalnego w Wilanowie
zapraszamy od 25.08.2022

 

w środy
8.30- 9.00 – Wydział Ogrodniczy (bud. 35) przy szklarniach
9.10-10.00 – Wydział Technologii Żywności (bud. 32)
10.10-10.40 – Wydział Leśny (bud. 34)
10.50-11.20 – Klinika Małych zwierząt (bud. 34)

 

we czwartki
9.00– 9.50 – Stary Ursynów
10.00–10.20 – Biblioteka
10.30–10.50 – Przychodnia
11.00-11.30 – Wydział Ogrodniczy (bud. 37


Instytut Nauk Ogrodniczych,
Katedra Sadownictwa i Ekonomiki Ogrodnictwa

Owocujące jabłonie odmiany Sawa
Data wydarzenia: 2022-08-25