Przesłuchania do III edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wokalnego im. Stanisława Jopka, którego organizatorem jest Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca "Mazowsze"

Mazowiecki Instytut Kultury, jako Partner Lokalny konkursu, zaprasza na przesłuchania I etapu, które odbędą się w dniu 13 listopada 2022 roku w Mazowieckim Instytucie Kultury w Warszawie. 

Konkurs odbywa się w podziale na cztery kategorie wiekowe:

I kategoria wiekowa         8-13 lat

II kategoria wiekowa       14-19 lat

III kategoria wiekowa      20-25 lat 

IV kategoria wiekowa      26 lat +

.

LAUERACI zostaną uhonorowani wysokimi nagrodami pieniężnymi.

.

Szczegółowe informacje oraz materiały graficzne dostępne są na poniższych stronach:

Regulamin konkursu, nuty, karta zgłoszenia dostępne na stronie https://mazowsze.waw.pl/konkurs.

.

Koordynator:

Dorota Chotyńska

Mazowiecki Instytut Kultury 

ul. Elektoralna 12 

Warszawa 

tel. 22 58 64 226

e-mail: konkurs.jopek@mik.waw.pl

Data wydarzenia: 2022-11-11
Miejsce wydarzenia: Warszawa, Mazowiecki Instytut Kultury ul. Elektoralna 12