Prof. dr hab. Kazimierz Tomala odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi w pracy naukowo-badawczej i dydaktycznej.

Profesor nauk rolniczych, prorektor ds. rozwoju SGGW, wybitny ekspert i autorytet naukowy w obszarze fizjologii owoców i przechowalnictwa. Uczeń i kontynuator działalności twórców polskiej szkoły sadownictwa – prof. Szczepana Pieniążka i prof. Andrzeja Sadowskiego. Działalność naukowo-badawczą i dydaktyczną łączy nierozerwalnie ze ścisłą współpracą z otoczeniem społeczno-gospodarczym oraz wielkim zaangażowaniem w upowszechnianie wiedzy.

Kazimierz Tomala
Data wydarzenia: 2021-09-23