Praca: specjalista/starszy specjalista

Umowa o pracę – specjalista/starszy specjalista w Zespole Innowacji w Rolnictwie ds. obsługi SIR

 

Miejsce wykonywania pracy:

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Warszawie, ul. Rakowiecka 36 lok. 150, 02-532 Warszawa.

 

Wymiar etatu: Pełny etat.

 

Opis stanowiska:

· ciekawa praca umożliwiająca wielokierunkowy rozwój dla osoby zaangażowanej, chcącej się uczyć i rozwijać w sektorze rolno-spożywczym,

· charakter pracy: zróżnicowana praca biurowa oraz delegacje (m.in. wspieranie wdrażania i promowania innowacji w rolnictwie, produkcji żywności i na obszarach wiejskich; wspieranie wdrażania Planu Strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027; sieciowanie i aktywizacja partnerów; prowadzenie baz danych; organizacja wydarzeń, w tym prowadzenie zamówień publicznych; doradztwo w tworzeniu Grup Operacyjnych EPI w formie spółek i konsorcjów; stały kontakt z Grupami Operacyjnymi EPI oraz pomoc w rozwiązywaniu bieżących problemów),

· możliwość udziału oraz prowadzenia konsultacji, szkoleń, warsztatów, konferencji z udziałem rolników, naukowców, doradców i przedsiębiorców (m.in. w ramach wyjazdów delegacyjnych).

Wymagania:

· wykształcenie wyższe (preferowane wyższe rolnicze, zootechniczne, ogrodnicze, technologia żywności, biologia lub pokrewne),

· bardzo dobra znajomość programów Excel, Word i Power Point,

· znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym,

· prawo jazdy kat. B,

· bardzo dobra organizacja pracy, terminowości, rzetelności,

· umiejętności pracy w zespole, komunikatywności,

· mile widziane doświadczenie zawodowe.

 

Oferujemy:

· intensywne szkolenia oraz opiekę tutora,

· wyjazdy delegacyjne,

· dobre warunki płacowe i premie,

· możliwość podjęcia pracy od zaraz z pełnym wsparciem wdrożeniowym.

 

Wymagane dokumenty

· CV kandydata zawierające klauzulę o poniższej treści:

„Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119, s.1) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji oraz w czasie archiwizacji określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną CDR.”

Miejsce, forma i termin składania dokumentów: · CV w formie elektronicznej należy przesyłać na adres e-mail: i.obojska@cdr.gov.pl

· CV w formie papierowej należy składać w siedzibie Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie oddział w Warszawie ul. Rakowiecka 36 pok. 150, 02-532 Warszawa – dokumenty należy umieścić w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko specjalista/starszy specjalista w Zespole Innowacji w Rolnictwie ds. obsługi SIR “.

· Termin składania dokumentów upływa w dniu 05.08.2022 r.

· Osoby pragnące uzyskać więcej informacji o stanowisku proszę o kontakt: Aleksander Bomberski e-mail: a.bomberski@cdr.gov.pl

 

Inne informacje:

· Kandydaci spełniający wymagania formalne, którzy po analizie CV zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru, zostaną powiadomieni o terminie jego przeprowadzenia.

· Osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie nie będą o tym informowane.

krajobraz
Data wydarzenia: 2022-07-22