Praca: prowadzenie kolekcji zasobów genowych żyta

Zespół Kolekcji Roślin Użytkowych
PAN Ogrodu Botanicznego – Centrum Zachowania
Różnorodności Biologicznej w Powsinie
poszukuje osoby chętnej do prowadzenia
kolekcji zasobów genowych żyta.

Więcej tu.

krajobraz
Data wydarzenia: 2022-07-11