Pierwszy zjazd

Agrobiznes i zarządzanie proklimatyczne 21-22 10 2023.

lipa
Data wydarzenia: 2023-10-21
Miejsce wydarzenia: Wydział Ogrodniczy SGGW budynek 35