Organizacja zajęć na Wydziale Ogrodniczym w semestrze zimowym 2021/2022

Drodzy Studenci,

Szanowni Nauczyciele Akademiccy!

W związku z uchyleniem rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 25 lutego 2021 r. ograniczającego czasowo funkcjonowanie uczelni wyższych w okresie pandemii COVID-19 oraz zgodnie z komunikatem JM Rektora SGGW z dnia 3 września 2021 roku, w którym zostały zawarte zalecenia dotyczące organizacji kształcenia w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022 na Wydziale Ogrodniczym zajęcia będą odbywały się od 01.10.2021 r. w trybie stacjonarnym. Na studiach niestacjonarnych i podyplomowych jest możliwość realizacji wybranych zajęć dydaktycznych w trybie zdalnym. Z tego też względu na studiach niestacjonarnych zajęcia wykładowe dla wszystkich roczników studiów zaplanowane w piątki będą prowadzone on-line. Pozostałe zajęcia (sobota-niedziela) będą odbywały się stacjonarnie.

Ginkgo biloba