Obchody Rocznicowe poświęcone Profesorowi Longinowi Majdeckiemu

Obchody Rocznicowe poświęcone Profesorowi Longinowi Majdeckiemu to seria wydarzeń  upamiętniających Profesora oraz propagujących wiedzę na temat ochrony i konserwacji zabytkowych założeń ogrodowych, organizowane w latach 2022-2025.

Prof. dr hab. inż. Longin Majdecki (1925-1997) był zasłużonym wieloletnim pracownikiem Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, wybitnym architektem krajobrazu, konserwatorem i historykiem sztuki ogrodowej, który ocalił przed zniszczeniem i zapomnieniem wiele zabytkowych obiektów – parków, ogrodów, cmentarzy.

Uhonorowanie Profesora związane jest z 25. rocznicą jego śmierci, przypadającą na rok 2022 oraz setną rocznicą urodzin, która obchodzona będzie w roku 2025.

W tym honorowym przedsięwzięciu udział biorą: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Politechnika Warszawska, Ogród Botaniczny Uniwersytetu Warszawskiego, Narodowy Instytut Dziedzictwa, Polski Komitet Narodowy Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków (PKN ICOMOS) oraz Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie – inicjator i koordynator projektu Obchodów Rocznicowych.

 

Harmonogram obchodów

Świat Ogrodów Longina Majdeckiego
Data wydarzenia: 2022-07-10