Moja Wizja Zero — Rolnik Liderem Bezpieczeństwa

Ogólnopolski Konkurs dla Młodzieży

Głównym celem Strategii Wizja Zero jest zmniejszanie liczby wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych, co wiąże się z poprawą warunków pracy i zdrowia rolników. W tym roku Kasa zwraca szczególną uwagę na bezpieczeństwo pracy rolnika, jako jeden z trzech filarów Wizji Zero, obok zdrowia i dobrostanu oraz pierwszą z Siedmiu Złotych Zasad Wizji Zero: „Przejmij inicjatywę – zaangażuj się”.

www.krus.gov.pl/konkursy/konkursy-i-patronaty/moja-wizja-zero
www.visionzero.global