Konferencja Inauguracyjna UNIgreen

Zapraszamy do udziału w Konferencji inaugurującej projekt UNIgreen, której celem jest prezentacja misji, celów i wartości sojuszu The Green European University – UNIgreen, utworzonego w ramach inicjatywy “Uniwersytety Europejskie”.

.

Konferencja odbędzie się 31 stycznia 2023 r. w Auli Kryształowej SGGW w Warszawie.

.

Czym jest UNIgreen?

UNIgreen to sojusz ośmiu europejskich uniwersytetów, specjalizujących się w naukach rolniczych, przyrodniczych i biotechnologii. Jego celem jest dążenie do wzmocnienia powiązań pomiędzy edukacją, badaniami, innowacjami oraz transferem wiedzy w drodze do stworzenia wzorcowego uniwersytetu europejskiego w zakresie szkolnictwa wyższego i badań w obszarach: Agro, Bio i Life Sciences. Działania UNIgreen ukierunkowane są na promowanie swobodnego przepływu wiedzy i doświadczeń oraz stworzenie wspólnej platformy edukacyjnej umożliwiającej pozyskiwanie ogólnoeuropejskich stopni naukowych. Projekt ma również na celu promowanie równości i inkluzywności środowiska akademickiego oraz otwartości na inne kultury i wielojęzyczność.

 

więcej na stronach SGGW

FB

UNIgreen
Data wydarzenia: 2023-01-31
Miejsce wydarzenia: Aula Kryształowa SGGW w Warszawie