Godziny dziekańskie

Dziekan Wydziału Ogrodniczego dr hab. Marzena Wińska-Krysiak ustanawia

godziny dziekańskie
od 10.00 do14.00
w piątek 15 października 2021
w związku z obchodami jubileuszowymi

Jest to czas wolny od zajęć dydaktycznych.
W tym czasie Dziekanat również będzie nieczynny.

Wydział Ogrodniczy - logo
Data wydarzenia: 2021-10-15 10:00
Miejsce wydarzenia: Wydział Ogrodniczy