To wyróż­nie­nie i zasko­cze­nie

Czas magno­lii

Wesoych Świąt!

Spo­tka­nie Mię­dzy­wy­dzia­łowaej Sek­cji Wino­grod­ni­ków i Eno­lo­gów

Praca: Spe­cja­li­sta ds. doświad­czeń warzyw grun­to­wych

XX edycja konkursu na najlepszą pracę dyplomową dotyczącą zagadnień związanych z Łowiczem

#DYSKRYMINACJA_TO_OBCIACH

XIV Wystawa Tuli­pa­nów

IV Kongres Młodej Nauki

Dr hab. Beata For­nal-Pie­niak, prof. SGGW kan­dy­duje w Kon­kur­sie imie­nia prof. Marii J. Radom­skiej