Bezpłatne szkolenia

Podnieś swoje kwalifikacje zawodowe i zwiększ szanse na rynku pracy!
 
Szkolenia w ramach Projektu „Sukces z natury – kompleksowy program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania SGGW / Warsaw University of Life Sciences” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (POWER) Europejskiego Funduszu Społecznego; Działanie 3.5. Kompleksowe programy szkół wyższych; Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju.

Studenci, w tle Rektorat
Miejsce wydarzenia: SGGW